Fraksjonsøvelse i 2.bass. Hvor er Kåre og Jardar da?(Foto Erin Sandberg)

Fraksjonsøvelse i 2.bass. Hvor er Kåre og Jardar da?(Foto Erin Sandberg)