Formannen greier ut og forklarer. Eller bortforklarer? (Foto Erin Sandberg)

Formannen greier ut og forklarer. Eller bortforklarer? (Foto Erin Sandberg)