Barberen i Sevilla. Det kan anes litt forskjellig uttrykk i anskiktene på hhv barber og offer / kunde (Foto Erin Sandberg)

Barberen i Sevilla. Det kan anes litt forskjellig uttrykk i anskiktene på hhv barber og offer / kunde (Foto Erin Sandberg)