Vokalgruppe fra blandetkoret sang White Christmas (Foto Erin Sandberg)

Vokalgruppe fra blandetkoret sang White Christmas (Foto Erin Sandberg)