Årsmøte 09. Fredhild er trygt flankert av æresmedlemmene våre; Per og Rode

Årsmøte 09. Fredhild er trygt flankert av æresmedlemmene våre; Per og Rode