Madammene må tas i vare når det er ukjente omgivelser

Madammene må tas i vare når det er ukjente omgivelser