Øvelse 11/12

11.12.2013 23:35

Det var 7 stk til stede da øvelsen startet kl 19:00, fordelt slik:

1.tenor: 2 stk

2.tenor: 1 stk

1.bass: 1 stk

2 bass: 1 stk

Dirigenttjeneste: 2 stk

(Anm 13.12 på direkte oppfordring: Med fare for korporlig avstraffelse: Kasserer og 2.bass Wardenær får slett ikke godkjent at han møtte kl. 19:10. Dette hadde ikke noe med endret oppmøtetid å gjøre! Derimot bør Kåre innstilles til en utmerkelse for at han samvittighetsfullt stiller tidlig uke etter uke for å forberede kaffe og lokale for oss andre, og rydder etter oss etterpå! Førstemann inn og sistemann ut. Hurra for Kåre :-) )  

Grunnen til endret oppmøte var at Bjørn Vegard skulle komme, bla. for å øve oss på liturgien juledagen, og at Mads da gjerne ville ha fullverdig øvingstid med koret (med tanke på nyttårskonserten - han tenker nå på alt...). Halv åtte kom storparten av koret ruslende, og lurte på hva som sto på. Da de fikk høre at endret oppmøte var varslet forrige onsdag, sto på øvingsplanen som Mads leverte ut samme dag (OG som lå ved referatet fra øvelsen), samt at denne viktge beskjeden lå på Huskelappen - godt eksponert på hjemmesida... da var den selvfølgelige og sjølironiske komentaren: Detta var alt for dårlig varslet!. 

Konklusjonen blant de tilstedeværende var at det faktisk må kunne forventes at sangerne tar beskjeder. Jeg vil legge til at det også bør være selvfølgelig å sjekke hjemmesida samtidig som du sjekker VG eller finn.no. Eller samtidig som du øver. Informasjonen som ligg her bør interessere alle, og ikke minst de som har fravær fra øvelsen!

 

Øvelsen for øvrig var grei nok. Vi sang gjennom det meste av programmet til nyttårskonserten før pause. Etter pause var det The Rose. Mads oppfordret alle til å lære stemma si. Det er minimalt med tekst, så har er det ekstra mulighet til å senke notearket! 

Videre sang vi gjennom liturgien for juledagen sammen med Bjørn Vegard (vedlagt). Vi sang også gjennom BLANDET-KOR-ARRANGEMENTET av morgensang. Mads ville gjerne forenkle, men sangerne sto på at vi skulle greie mannskorarr juledagen og blandetkorarr nyttårsdagen. Blandetkorarr er lagt under "noter". Sjekk at du har begge!

 

Neste øvelse blir felles med blandetkoret - dels i kirka. Mads vill gjerne prøve en gang til med oppmøte kl 19:00. Det var ingen innvendinger i kveld. Derfor øvelse neste onsdag 18/12 kl 19:00! 

 

Og som ikke det er nok: Til i kveld skulle vi ha ferdig møblert konsertmappe. Det var det bare halvparten som hadde i orden. Neste onsdag skal alle ha dette i orden! Om noen mangler konsertmappe, så ta kontakt med formannen,

liturgi0001.pdf (1,5 MB)