Øvelse 5/2

05.02.2014 23:30

Vi øvde på Morgensang og Sanctus til Erling sin begravelse på fredag. Mads henstiller til at vi kikker på disse, og kanskje spesielt Morgensang TTBB. Noen har en hang til å synge versjonen som hører til stort kor (SATB). Dette er ikke spesielt vellykket. Vi stiller kl 10:00 på fredag iført svart dress og propell. Vi stiller æresgarde ved utgangen.

 

Etter pausa gikk vi gjennom Landkjending, En gammel storhet vi skal ha med oss til 17 mai, da Lars skal synge solo. Nota er lagt ut. For de som synes denne blir snever så skriv gjerne ut DNS sin versjon. Obs: her står versene står etter hverandre, og piano/orgelpartiene er markert med pauser. Ellers er det likt Link: https://forlag.studentersangforeningen.no/Grieg/landkjending.pdf Dere som ikke har noe forhold til sangen kan gjerne høre - og synge sammen med - Trondjems Studentersangforening: https://www.youtube.com/watch?v=NtjSzb05Kk4

 

Det vart tatt opp påmelding til årsmøtet 15/2. De som ikke var til stede melder seg på til Ola S.

Videre vart det opplyst at blandetkoret hadde trekt seg fra felles buss på stevne. Det kom forslag over bordet om at vi ordner buss sjøl, at koret spytter i 5' til buss, og at vi ved dette står att med 10-12' til buss/sjåfør som må fordeles. Forslaget skal drøftes og konkluderes.