Øvelsen 3/12

03.12.2014 23:21

Øvelsen startet usedvanlig bra. 1 tenorene var som vanlig blant de første - og siste. Formannen beklager at det vanket nidord til Øyvind og Ola Semming, men det er klart det vekker både oppsikt og begeistring når disse kjem tidlig. Fem over halv åtte kunne også 1.bass melde av at koret nok var så fulltallige som mulige for kvelden. Dette må være rekord folkens! Dette skal ikke gå upaktet hen!

Øvelsen startet med at Mads ønsket velkommen, og ba om ett minutt stillhet for Sigvald.

Deretter gikk det slag i slag med stoff fram mot nyttårskonserten. 

* Solnedgang

* Den hellige stad

* Panis Angelicus

Det bærer preg av at vi må øve. Det er artig om vi kan fellesnumrene med Blandetkoret n..o..e bedre enn hva tilfellet var i dag. Bruk både tida og øvingsfilene godt! Blandetkorarr'et av Morgensang ligg her på hjemmesida, og det forventes at alle har skrevet ut, lagt riktig versjon i mappa og kikket på denne før øvelsen på TIRSDAG!

I tillegg øvde vi på Morgensang (mannskor) og Naar Fjordene Blaaner (til fredag)