Øvelsen 7/1

08.01.2015 23:50

Vi startet øvelsen med en gjennomgang av nyttårskonserten. Vi fikk mye gode tilbakemeldinger, og kan være stolte av prestasjonen: Det vi fortsett kan forbedre er at vi kan sjå mer lette og glade ut når vi syng. David var kanskje ikke den beste å åpne med, men samtidig: når vi nå står der og skal starte med akkurat denne så er det bare å kline til. Bedre å dø i forsøket enn å feige ut! 

Øvelsen gikk med til innøving av "Brudefæreden". Øvingsfiler for denne ligg under "Noter og øvingsfiler" i menyen til venstre. Her ligg det også noter og øvingsfiler til Nessun Dorma. Sistnevnte vil bli øvd inn med det første, og det skader sikkert ikke å sikre at en har nota, og lytte litt på filene attåt.

I pausa refererte formannen fra årets første styremøte. Avskrift finnes under "Styre og Årsmøte" i menyen til venstre. Saken rundt korets/styrets engasjemang for Enok  ble gjort rede for.


Det ble etterspurt liste over hva vi skal ha i mappa - og kunne synge. Lista er lagt ut under "Repertoar vår 15" i meny til venstre. Lista kvalitetssikres før 1/2. 

 

Gudrun B kastet sitt blide åsyn på oss fra bak pianoet :-)