Det hev ei rose sprunge

15.11.2015 22:42

Note: Det hev ei rose sprunge0001.pdf (118141)

Filer: 

DetHevT2.mp3 (523904)

DetHevB1.mp3 (722560)

DetHevB2.mp3 (717440)

 

Guro sier at førstetenoren får klare seg sjøl :-)