Drikkevise (glaset er fyllt)

19.12.2014 21:28

Brukes opp att og opp att :-)

Drikkevise (Glasset er fyldt)0001.pdf (732,6 kB)

Øvingsfiler: