Enok

24.10.2014 00:20

Enok står i fare for å bli umyndiggjort. Ut fra det vi har opplevd av han, både ved feiringa nå i høst og senere, så mener vi dette er et gedigent overgrep. Derfor har formannen valgt å levere vedlagte brev til behandlende lege. Brevet er også oversendt Østlendingen, som har vist et flott engasjement i saken. Vi har IKKE tatt noen side i saken, men forholder oss kun til at vi opplever Enok som "klar" og at han ved dette bør kunne ha sine selvfølgelige rettigheter, og kunne ta ta sitt sedvanlige ansvar for egne handlinger.

Det er fire av fem styremedlemmer som har sluttet seg til brevet. En har ikke svart. Ut fra at Mads har sin rolle i eldrerådet skal han slippe å tilkjennegi noe som helst. Med bakgrunn i dette har jeg fattet en beslutning og iverksatt nevnte tiltak. 

 

Brevet: Rendalen Legek ontor.docx (167940)

 

Jardar