Formannen får hakeslepp!

22.10.2013 13:32

Gruppene presterer jevnt over bedre enn forventet, og dirigenten melder om at 2.bassen er nooenlunde samstemte både hva tone, styrketegn og total egalitet angår. Vi skjønner forrmannen godt!