Gratulerer, Jens Tore!

22.02.2014 10:38

Vår eminente 1 bass fyller 60 år omtrent på denne tida. I dag for å være helt eksakt. Mannskoret garatulerer - og lover at dette ikke skal gå upåaktet hen!