Gudstjeneste Juledagen

31.10.2013 23:41

Mannskoret vil la seg begeistre av prekenen juledagen. Og til gjengjeld vil Øvre Rendal Mannskor bidra for å gi gudstjenesten en ekstra dimensjon. Dette er en av årets store muligheter til ro, ettertanke og kontemplasjon. Akkompagnert med malmfull og god mannskorsang.

I jula har vi ofte skodde i bygda, mens fjellet ligg badet i sol. Så etter gudstjenesten vil det fortsatt være tid for alle til å slite seg god og svett i et perfekt løypenett. Dere vil i tillegg kunnne få med den vakreste blåtimen etter solnedgang, og allikevel kunne rekke å både varme opp att og ete rikelig med ribbe!