Innbetalinger

18.02.2015 23:50

Kontonummer koret: xxxx.xx.xxxxx

For å lette kassereren (som er høyst frivillig og ulønnet...) betaler alle omforent beløp innafor fristen.

* Innbetaling av tur til Langesund: 1. rate: 1000,- pr deltager betales innen 28.02. Resten (1600, -pr pers) kommer senere. Husk da at hele turen med buss, hotell, mat på tur ned og opp, samt festivalavgift kjem på 2600,- pro pers!

* Innbetaling av kontingent: Belag dere på å betale inn dette.(Størrelsesorden 1500,-)

* Antrekk: Vi har vedtatt å skaffe oss antrekk. Medlemmenes andel stipuleres til ca 1200,-. Sett av beløpet.

GENERELT: Det hender seg at noen og en hver er midlertidig blakke. En rettsak, arbeidsledighet, tanngarden, ei defekt gearkasse eller andre lignende tildragelser kan omrokkere privatøkonomien gamske kjapt. Om en slik situasjon skulle oppså så vær snill å si fra til kasserer eller formann, så finner vi en løsning som du og alle er tjent med. Om vi ikke får melding om slike kriser så bør det være en selvfølge at alle betaler sine forpliktelser innen fristen som er satt. Fristene er sjeldent satt for moro skyld. De er satt for at fellesskapet er tuftet på å få inn penger fra hver enkelt. Det innføres 1% dagmulkt til egen konjakk- kasse for å oversitte fristen uten forklaring.