Jeg er så glad hver julekveld

06.09.2018 14:26

Noter: 

Jeg er så glad hver juelkveld.pdf (85581)

 

Øvingsfiler:

JulekveldB1.m4a (2018521)
JulekveldB2.m4a (565846)
JulekveldT2.m4a (1939136)