Ny dirigent!

16.09.2015 22:54

Kveldens hovedsak var sjølsagt at koret er inne i en krevende tid. Sist i august ba Mads oss om å få permisjon ut året, og styret har jobbet fram en løsning som vart lagt fram for medlemmene.

Styret la fram forslag om å inngå avtale med Guro Hjemli for sesongen 15/16. Sjøl om Mads har bedt om permisjon bare fram til årsskiftet, så mener styret at ved at vi nå får en avkortet førjulssesong som i stor grad vil gå med til innkjøring for dirigent og kor, så er det lite ønskelig å skifte dirigent igjen på  nyåret. Guro er godt kvalifisert, og bør gi i koret mange gode impulser.  Men styret la også fram praktiske utfordringer ved å ha en dirigent som ikke ikke bor i bygda: Det er utfordringer med styremøter, med opptredener og med evt ekstraøvelser. I tillegg må vi besørge transport da Guro ikke har bil når ho er på Tynset. 

Etter en god drøfting med medlemmene utkrystalliserte det seg at dette er en flott mulighet som vi ikke kan la gå fra oss. Koret står ved et veiskille som kan føre oss ytterligere framover fra det nivået Mads har brakt oss opp på. Styret får ta de administrative utfordringene, og Oddgeir tok sporty nok utfordringa med å få Guro trygt fram og tilbake.

Kort sagt: Vi gleder oss!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Neste øvelse blir neste onsdag (23/9), da med Bjørn Vegard

* Den 30 er det tradisjonelt fri grunnet Mikkelsmesse!

* Den 7/10 kjem Guro oppover for øvelse - sjøl om det er høstferie. Deretter blir det vanlige øvelser på onsdagene framover

* Den 17/10 skal vi til Brydalen for å feire Brydalen / Finstad sine 40 første år. Temaet for kvelden er '70-tallet og "Grand Prix", så der skal vi framføre Eg bid ad heilsa og Norges Fjeld. Begge er mer eller mindre kjente Grand Prix- elementer fra 70-tallet. Trur vi... :-D. Om Guro får det til så vil ho være med oss, ellers får vi Bjørn Vegard på podiet. OBS - OG NB: Kalaset koster 250 pro pers, og det skal betales i god tid før vi drar. Sjå under innbetalinger!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi går et spennende, lærerikt og artig år i møte kærer!