Nystart 8/1

09.01.2014 00:10

Tre nye medlemmer kom på årets første øvelse. Skjønt nye er vel å ta i hardt, for det var drevne sangere som dukket opp: Oddgeir (2B), Sigvald (1B) og Thor Arne (2B). Det kan vel ikke tenkes å starte året 2014 bedre!

Vi startet med å evaluere nyttårskonserten. Mads roste koret for sikker innsats og god klang. Ellers konkrete tilbakemeldinger rundt innsats og bruk av gjesteartister. Konklusjonen var at vi hadde gjennomført en god konsert som gledet publikum. Denne go’følelsen skal vi ta med oss inn i vårsemesteret!

Videre gikk vi gjennom programmet utover:

·         Pubaften Søvollen (Femundløpet) 1 februar - festsanger

·         Årsmøte Utheim 15/2

·         Pubaften (egen) Renheim 15 mars

·         17. mai. Komplett 200 – årsjubileum!

o   Folketog m/ korps

o   Konsert

o   Fest

o   Dette betinger 100% innsats i forberedelser og gjennomføring. Styret vil utnevne komite for arrangementet!

·         Stevne. Det vart notert ønsker med tanke på innkvartering.  Oversikt over dette pluss annen info er lagt under fanen «Stevne Trysil» til venstre

·         Repertoar. Vi brukte en del tid på dette, men forhåpentligvis var det vel anvendt tid. Repertoaret ligg også til venstre under «Repertoar  vår ‘14»

·         NOTEINNLEVERING! Neste onsdag blir det noteinnlevering. Alle skal levere rubb og stubb. Unntatt det som pr neste onsdag står under det nevnte «Repertoar vår ‘14». Men om noen skulle finne på å beholde noter for eget arkiv så er det mulig ut fra følgende forutsetninger:

o   ALLE originalnoter SKAL leveres.

o   Kopier kan beholdes, men tell opp og betal kr 1,- i kaffekassa pr ark!

o   Kun det som står i «Repertoar vår ’14» og som evt blir utlevert skal være med på øvelsene. Vi blar nok i mappene våre lell . (Nye sangere vil få utlevert startsett med pem og notelommer, gamle sangere med mangler sier fra)

I pausa feiret vi med overvettes mye kake at vi hadde fått nye og gode solister i koret, samt at Gro fylte trettifemten. Ell noe slikt!

Etter pausa fant vi på at vi skulle synge Kjære broder, Olav Tryggvasson og Naar Fjordene Blaaner. Noter på disse finnes logisk nok under «Noter»