Oppstart

27.08.2016 13:25

Repertoar framover: Beatles samt I get around til sangerstevner 29/10:-) Foruten disse kan dere ha med Koppången, Shenandoe og Ave Maria. Og BLYANT!