Referat styremøte 20/8

21.08.2014 15:14

 

 

Referat styremøte 20/8 hos Jardar

 

Til stede: Bjørn, Mads, Jonny, Ola, Jardar. Forfall: Kåre B. (varamenn innkalt, men kunne ikke møte)

 

Sak 1: Sesongstart:

Vi starter 17/9. Deretter blir det øvelse hver onsdag fra 8/10. Jubileumsfest med blandetkoret 25/10

 

Sak 2: Seminar:

Seminaret (tidligere annonsert til 25/10) blir lørdag 22/11. Gry Oda vil bli med, og vi satser på å få ny kunnskap om bla sangteknikk

 

Sak 3: Repertoar:

Aktuelle fram til nyttårskonserten:

·         Davids 150

·         The Rose

·         I surrender

·         You’ll never walk alone

·         Hjembygdens sange

·         I tillegg sanger med blandetkoret og med evt solist.

Aktuelle videre fram til 17 mai. Disse begynner vi på nå, og perfeksjonerer ut over vinteren

·         Nessun Dorma

·         Brudeferden i Hardanger

·         Eg bid ad helsa

·         En som medlemmene bestemmer. Moderne. En som vi vil like å synge. En som publikum liker – og kjenner. Publikumsfrier!

·         I tillegg jobber vi videre med Gryning vid havet, og har som ambisjon å sette denne i krysset på 17 mai og evt stevne ’16.

·         Selvfølgelig skal vi også ha med nasjonalsanger / andre sanger som vi jevnt og trutt har på repertoaret/ evt sanger fra i fjor, men disse kjem vi tilbake til

 

Sak 4: Nyttårskonsert:

·         Blandetkoret er interessert i samarbeid nyttårsdagen

·         Mads og Gro kontakter aktuelle artister vi kan jobbe sammen med, og finner også et par sanger vi kan synge felles. 

 

Sak 5: Evt / Ymse:

·         100- årsjubileum: Jonny er oppnevnt som leder i jubileumskomiteen (årsmøte). Styret pekte i tillegg ut Ola L og Øyvind som medlemmer. Formannen kalles inn til møter. Komiteen legger fram utkast til innhold og framdrift for styret før jul.

·         Antrekk: Komiteen reetableres, og bes om å starte der vi slapp, med ambisjon om å ha antrekk i hende innen 1. februar 2015.

·         Verving: Gikk gjennom ei liste på 10 – 15 potensielle medlemmer. Styremedlemmene kontakter de personlig. I tillegg utarbeider Jonny og Jardar en sjarm-artikkel til Rendalsnytt. Enighet om at det viktigste elementet i vervingssammenheng allikevel er at medlemmene tenker godt og snakker varmt om koret, og at koret kan stille opp og vise fram sin positivitet også utenom våre egne arrangementer!

·         Dirigentkurs: Mads takket for god vilje for å støtte dirigentkurs, men han kjem ikke til å benytte seg av det. Han oppfordret til å bruke ledige midler til opplæring internt, evt andre aktuelle kurs for dirigenter.

·         Fødselsdager: Enok har fylt 90, og Sigvald 80 i sommer. Dette feirer vi med pomp, prakt og kake på første øvelse – den 17/9.

·         «Klubbhus» / arkiv: Ola har beredt grunnen for et rom / lager i 2. etg. Han jobber videre med dette.

 

 

(Jonny referent – Jardar avskrift)