Referat styremøte 3/7

19.08.2014 13:00

Referat styremøte 3/7 hos Jonny

 

Til stede: Jardar, Kåre B, Bjørn, Mads, Jonny.

 

Sak 1: Resultat fra 17 mai-konsert/fest: Omsatt for 96’, overskudd ca 21’

Sak 2: Evaluering stevne: Forslag fra Jardar vedtatt, med tilleggskommentar om maten (middag). (Evaluering sendt medlemmene pr mail)

Sak 3: Sesongstart: Første øvingsdag 17 september, neste 8 oktober. Kortreff med blandetkoret 25/10 (jubileum). Vi legger opp til seminar samme dag.

Sak 4: Program høst/vår 14-15:

·         Fortsette med nyttårskonsert med blandetkoret. Vurdere alternativer om de ikke vil.

·         I forbindelse med 17.mai-konsert sjekker vi først om Birger Mistereggen kan være aktuell

·         Repertoaret vurderes etter ferien

·         Vurdere å skifte øvingsdag til mandag (anm: ønske fra dirigent )

Sak 5: Dirigent (essens):

·         Gode tilbakemeldinger til dirigenten, han jobber bra og får fram det beste i oss.

·         Styret og dirigent enig om å fortsette samarbeidet

·         Dirigentkurs: Styret er villig til å støtte deltagelse til kurs med inntil 10’

Sak 6: Neste styremøte 20/8

 

(ref Jonny, avskrift Jardar)