Referat styremøte 4/3

12.03.2015 08:40

* Konstituering: Styret fortsetter med samme roller som tidligere

* Noteinnlevering: Vi tar dette etter 21:30 på et sangmøte. Jonny og Mads lager liste over noter som skal beholdes

* Korvake 6-8/11 på Røros: Vi har meldt oss på (reservert), også på åpen vurdering. (Endelig påmelding utpå våren)

* Tur i jubileumsåret / spering: Sjekke med banken om en type avtalegoro-innbetaling fra alle. Jonny lager utkast til regler. Vi foreslår å sette av 400,- pr måned.

* Samarbeidspartner 17 mai 2016: Staret dette arbeidet nå. Feks Viggo Sandvik, Birger Mistereggen.

* 17 mai: Vi må tilpasse oss lokalene; Renheim vil bli opptatt til ca 17:00. Vi har fortsatt ikke fått pris fra Tone / Hans Fredrik

* Sang på sjukehjemmet: Mads følger opp dette.

* Styreseminar 26/3. Litt luftige tanker uten spikret agenda.

* Tillegg 11/3 (med Mads): Repertoar 17/5. Vi erstatter The Rose med Solnedgang. Nessun Dorma går ut til fordel for stykkene fra Tone / Hans Fredrik.