Referat styremøte 5/1-15

09.01.2015 00:03

Til stede: Mads, Kåre B, Knut N, Bjørn N, Ola L, Jardar. Forfall: Jonny

Sak 1: Evaluering av høstsesong og nyttårskonsert:

 • Arbeide videre med oppmøte og kultur for egen innlæring (egenansvar)
 • Smile / være utadvendt under opptreden
 • Ha et bevisst forhold til hvor lenge vi skal ha sangene på repertoaret
 • Fortsette tredisjonen med nyttårskonsert. Vellykkert med sosialt samvær etterpå
Sak 2: Oppstilling ( under opptreden)
 •     Mads og Jardar diskuterer gjennom prinsipper for oppstilling
Sak 3: Verving:
 • Vi må stadig være "på" potensielle sangere
 • Vi må bruke arrangementene mer bevisst (f.eks pubaften). 
 • Vi bør opptre i Ytre 
Sak 4: Vårsesong / 17 mai:
        Vi arbeider fram mot et samarbeid med Birger Mistereggen
 
        Repertoar:
 • Norge mitt Norge Kor el kor m/ solist
 • Ja vi elsker
 • She
 • Norges Fjeld
 • Naar Fjordene Blaaner
 • Rendalssangen ELLER Sang til Øvre Rendal
 • Brudefærden i Hardanger
 • The Rose
 • Nessun Dorma
 • You'll never walk alone
 • Eg bid ad helsa
 • Gryning vid havet (øves mtp 2016)

            Repertoaret OG det vi skal ha "for hånden" finnes i menyen til venstre under "Repertoar vår 15" 

Sak 5: Sommer 2015:
 • Takke nei til forespøsel fra Næren Mannskor
 • Tiltre "festival" på Fiskevollen 25/7
 • Foreslå for medlemmene at vi tiltrer shantyfestivalen i Langesund 5-7 juni. Madammene inviteres. 
Sak 6: Årsmøte: 
 •      Settes til 21/2. Styremøte 28/1 kl 18:30 (forkant av øvelse)
Sak 7: Ymse:
 • Femundløpet: Koret vil stille på Søvollen, men ber om å få dekket skyss, og om mulig noe bedre plass for opptreden
 • Pubaften 21/3. Jørund el Terje Husdal som trubadur. Satse mer på allsang.
 • Forsterkeranlegget. Formann jobber sammen men BRW og RBK for å finne løsning på hva vi gjør.
 • Sjukehjemmet: Vi opptrer i løpet av vinteren. Dette skjer i forbindelse med en øvelse. Mads organiserer. Vi må belage oss å stille der kl 18:00!
 • Drøfting rundt brevet vedr Enok. Formannen orienterer (medlemmene)