Referat styremøte 27 august

27.08.2015 22:04

Styret har hatt sitt første møte for sesongen. Dette vart ikke helt som planlagt da Mads innledet med å søke om permisjon det første semesteret. Han hadde såvidt gode grunner at vi sjølsagt vil imøtekomme dette. Derfor blir det en intensiv jobb for å få dirigent på plass i løpet av tre uker, og møtet bar sjølsagt preg av disse endrede forutsetningene.

 

SAK 1: Evaluering opptreden Fiskevollen

* Det er utfordrende å synge ute. Kanskje vi bør stille strengere krav til arena, evt også tilpasse repertoaret noe. Bruke lydanlegg om mulig

 

SAK 2: Dirigent / repetitør

* Mads søker om permisjon. Vi undersøker om vi kan få vikar, evt ny dirigent. Jardar følger opp

 

SAK 3: Sesongoppstart, årsplan og repertoar

* Første øvelse blir 16/9

* Vi skal feire Brydalen/Finstad den 17/10

* Repertoar utsettes til dirigent er på plass

* (Anm Jardar: Om vi skal ha nyttårskonsert og hvordan avventes til vi har avklart spørsmålet om dirigent)

 

SAK 4: 17 mai-konsert

* Vi vurderer ulike alternativer, med valg av dag, opplegg og samarbeidspartnere.

* Saken utsettes til vi har løsning på spørsmålet rundt dirigent  

 

SAK 5: Økonomi

* Hovedpunkter: Turen til Langesund og 17 mai-konserten gikk med underskudd. Vi får noe mer att på momskompensasjon enn antatt. I sum ligg vi ca 30000 dårligere an enn budsjettert. Styret velger å ikke gjøre tiltak ut over å holde fokus på økonomien utover høsten

 

SAK 6: Amerikaturen

Noen har begynt å spare allerede. Supert! Sangerne som ikke har startet månedlig trekk begynner å sette inn 500,- pr pers i september. Det er en forutsetning at alle som har meldt seg på har innbetalt et betydelig beløp om et år for at vi skal begynne å gjøre avtaler rundt oppholdet i New York! (Kontonr legges ut under innbetalinger)

 

SAK 7: Eventuelt

Alle sangerne beholder notene sine inntil videre. Arkivet er sprengt. Vi undersøker muligheten for å få et arkivskap til, og plassering av skapene. Ola undersøker. 

 

Neste styremøte onsdag 2/9 - primært for å diskutere situasjonen rundt dirigent.