Repertaor 17 mai

05.05.2014 15:26

Dette finn dere til venstre, under "repertoar vår '14". Nå er tiden moden for å skrive ut det dere mangler, og sette det i konsertmappa. Rekkefølgen får vi etter seminaret lørdag!