She

06.09.2018 21:42

She0001.pdf (246,2 kB)

Øvingsfiler:

She Tenor 1 og 2.mp3 (2073181)

She Bass 1 og 2.mp3 (2173981)

 

OBS: Tenorstemmne er på felles fil - og bassene også på felles. Dette er tre år gamle innspillinger, så ingen husker helt hvorfor. Legg uansett merke til et par ting: 

1) Først i nota kan dere sjå at C'en som til vanlig angir fire fjerdedeler (fire slag i takta) har en strek gjennom seg. Dette angir at det er "ala breve". Det vil si at Mads bare slår to slag i takta. Som regel praktisk. Sjå for dere om han skulle fekte dobbelt så fort... da ville sangen fått et anna inntrykk skal jeg love!

2) Hold dere harde på hva som står i nota. Flere steder er det punkteringer som ikke kjem så godt fram i øvingsfila

3) I oppgangene (der det er skrevet med åttendedeler) har vi bedre tid enn anntatt. Dette er en god regel: Om det virker som vi har det travelt, så har vi det sikkert. Da er det slett ingen vits i å stresse!!!!

4) Lydvaliteten er ikke 100%. Dere har fått fullverdige filer på mail, så om dere har finstilte ører så kanskje disse kan være noe bedre