Styremøte 2/12 - 15

03.12.2015 22:09

1) Noen tanker om korets situasjon og framtid. Drøftes videre neste styremøte

2) Nyttårskonsert

 • Fellesøvelse med blandetkoret tirsdag 8/12 kl 20:30 - 22:0 i kirka (vi har takket nei til kaffe).
 • (Vanlig øvelse onsdag 9/12)
 • Fellesøvelse med blandetkoret onsdag 16/12 kl 19:00 - 22:00 (Vi avklarer den 8. om vi skal ta med kaffe til RBK også)
 • Fordeling av oppgaver 
3) Vårens konsert:
 • Valg av tema: "Populærmusikk ispedd film / musicals". Vi må finne en tittel "som fenger 40-åringene". Vi må også prøve å spisse et hovedtema. (anm: Guro forespør elevbedriften ved NØVGS om pris for band med dame og herresolist
4) Festsanger
 • Ola og Ole Karl vart oppfordret til å legge fram et forslag. Dette vart vedtatt med små endringer.
 • Mannskoret sine festsanger de neste årene ser slik ut:
 •     Norges Fjeld
 •     Gamle Norge
 •     Rett som Ørnen stiger (Sangen)
 •     Kjære broder
 •     Kling om brøder
 •     Glasset er fyldt
 •     Norges Skål (For Norge, kjempers fødeland)
 •     Helan går
 •     Her er gudagodt at vara
 •     Så lunka vi så småningom
 •     Va¨¨nskap
 •     Tourdion (fransk drikkevise - spør Guro ell Gerhard :-)
 •     Bring mig Vin
 • Sangene forventes sitte komplett utenat. Dere får beskjed når alle noter og øvingsfilerer klare
 • Guro vil ta de fram ut over etterjulsvinteren
5) Evt
 • Det har kommet invitasjon fra Os Mannskor. Der bir det et heidundranes stevne 17 - 19 juni.
 • Mannskoret melder seg på. Foreløpig med 22 deltagere
 • Vi tenker foreløpig sangercamp ved Oshallen, men diskuterer dette nærmere på nyåret
 • Les mer på: www.syngsonger.no/startside