Styremøte 2/9

02.09.2015 23:05

Styret var samlet for å gå gjennom mulige dirigentkandidater. Noen er forespurt, og det er flere på blokka. Styret arbeider ufortrødent videre med tanke på en god løsning - og oppstart 16/9 ihht plan