Yo'll never walk alone

06.09.2018 21:47

Note:

Youll never walk alone NE II.pdf (48432)

Øvingsfiler. 

OBS 1) Slutten ( 2. gangen) stemmer ikke med nota. Resten er OK. Dette skal harmoneres litt etter hvert.

OBS 2)! Disse er lagt inn i noteskrivingsprogram, og som Kåre så korrekt stilte spørsmål om: Åkken har spelt inn ta... Dette er datalyd uten mye følelse. Takt og styrke fungerer. Crescendo/decrescendo, bindebuer, aksenturer og ikke minst fermater overser programmet glatt. Ellers er det altså pinlig nøyaktig :-). Så resten får Mads lære inn...

YNWA_Bass_1.mp3 (2321389)
YNWA_Bass_2.mp3 (2321389)
YNWA_Tenor_1.mp3 (2321389)
YNWA_Tenor_2.mp3 (2321389)

Youll_never_walk_alone_NE_II.mp3 (2474780)