Innbetalinger

Kontonummer Koret: 1850.33.06790

 

For å lette kassereren (som er høyst ulønnet og frivillig) betaler alle sjølsagt innafor fristene som er satt.

 

Kontingenten er på 1700,- og betales innen utgangen av mars!

 

Kontonummer Amerikaturen: 1822 57 80699