Æresmedlemmer

Øvre Rendal Mannskor har inntil nylig hatt to æresmedlemmer: Rode K. Wardenær og Per Wardenær. Begge rikelig dekorerte sangere, med lang og tro tjeneste så vel i koret som i forbundet. Rode gikk bort på etterjulsvinteren '14, og Per gikk bort rett før jul '14